Felhasználási feltételek

Üdvözöljük honlapunkon!

Jelen felhasználási feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a KLUGEX részvénytársaság, 20361 Thunder Rd. W. Colorado Springs, CO 80908 United States, továbbiakban: Üzemeltető), mint az www.webshop-webaruhaz.com szolgáltatás (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között.

A www.webshop-webaruhaz.com szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Ha Ön a felhasználási feltételek bármely pontjával nem ért egyet, kérjük ne használja a szolgáltatást. Megértését köszönjük.

1, Üzemeltető fenntartja magának a jogot a felhasználási feltételek külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a felhasználási feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a felhasználási feltételek módosításának elfogadását jelenti.

2, Jelen Weboldal használata és böngészése az Ön saját kockázatára történik. Ön tudomásul veszi, hogy sem a www.webshop-webaruhaz.com üzemeltetője, sem bármely a Weboldal kialakításában vagy előállításában résztvevő harmadik fél nem felelős azokért az esetleges közvetlen vagy közvetett következményekért, vagy károkért, amelyek a weboldalhoz való hozzáférésből, vagy annak használatából erednek.

3, A www.webshop-webaruhaz.com weboldalon található linkek külső, harmadik fél által üzemeltetett Honlapokra is mutathatnak. Ezek a Honlapok semmilyen módon nem állnak ellenőrzésünk alatt. Nem tudjuk garantálni, hogy az így elért Honlapok használata biztonságos, tartalmuk valós, legális, vagy megfelel az Ön által elvártaknak.

4, Üzemeltető, a www.webshop-webaruhaz.com weboldalon közzétett valamennyi információ tekintetében közvetítőszolgáltatónak minősül, ezért az oldal tartalmáért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, vagy felelősséget!

5, A Felhasználó által közzétett tartalomért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa elérhetővé tett tartalom nem sérti más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat.

6, Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Felhasználók által feltöltött tartalmakért, vagy a Felhasználók által feltöltött tartalommal harmadik személy részére okozott károkért.

7, Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával, esetleges hibáival vagy megszűnésével kapcsolatosan.

8, A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

9, Üzemeltető bármely tartalom megjelenését megtagadhatja vagy megjelent tartalmakat minden előzetes figyelmeztetés vagy indoklás nélkül törölheti

10, Ha Ön oldalunkon kifogásolható vagy jogsértő tartalmat vagy linket talál, kérjük haladéktalanul jelezze számunkra, hogy mihamarabb eltávolíthassuk.

11, Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó jelen felhasználási feltételekben foglaltakkal ellentétes módon jár el, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy véglegesen korlátozza.

12, A szolgáltatással összefüggő esetleges jogviták elbírálására az Üzemeltető és a Felhasználó kizárólagos illetékességgel az Amerikai Egyesült Államok, Colorado állam, Denver megyei Bíróság illetékességét fogadja el.

Hirdetés